Ondernemerssubsidies ook voor Bonaire, Sint Eustatius of Saba

Omdat op 10 oktober 2010 de BES eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) onderdeel van Nederland zijn geworden, geldt een aantal subsidies ook voor ondernemers op deze eilanden. Dat blijkt uit wijzigingen van een aantal subsidieregelingen.


Het gaat om de volgende subsidies

  • Borgstelling mkb-kredieten: Ook mkb-ondernemers die gevestigd zijn op Bonaire, Sint Eustatius of Saba komen hiervoor in aanmerking. Het onderdeel Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) is een instrument ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf om knelpunten bij kredietverlening door particuliere instellingen (banken) te verminderen.
  • Innovatiekredieten: Mkb-ondernemers die gevestigd zijn op Bonaire, Sint Eustatius of Saba komen hiervoor ook in aanmerking. Het doel van het onderdeel Innovatiekredieten (Innokrediet) is bijdragen aan duurzame economische groei van de Nederlandse economie door het versterken van de innovatiekracht.
  • Innovatieprestatiecontracten: IPC-penvoerders die gevestigd zijn op Bonaire, Sint Eustatius of Saba komen hiervoor ook in aanmerking. Het onderdeel Innovatieprestatiecontracten (IPC) stimuleert groepen mkb-bedrijven tot het uitvoeren van eigen meerjarige innovatieplannen, waarbij samenwerking en kennisoverdracht een belangrijke rol spelen.
  • Groeifaciliteit: Dit is de subsidieregeling voor starten, groeien en overdragen van ondernemingen die nu ok geldt voor Bonaire, St. Eustatius en Saba. Het onderdeel groeifaciliteit moet ervoor zorgen dat ondernemingen voor de financiering van snelle groei dan wel bedrijfsovername minder moeite hebben met het aantrekken van risicokapitaal.

[ Bron: Redactie Plein+ ]

 

Meer info