Bestuurscollege en Eilandsraad

 

Bestuurscollege

De gezaghebber is 

gezaghebber: 

        - Verkiezingen

        - Openbare Orde, Veiligheid en Rampenbestrijding

        - Toezicht en Handhaving

De Gedeputeerden zijn: 

  Gedeputeerde A: 

   Portefeuille Samenleving en Zorg

    

   Gedeputeerde B: 
   Portefeuille 

     

    Gedeputeerde C: 
    Portefeuille 

     

    De Eilandsraadsleden zijn: