Caribisch Netwerk

Inhoud syndiceren
Caribisch Netwerk
Bijgewerkt: 1 min 17 sec geleden

Anti-Zwarte Piet demonstranten blokkeren weg naar NTR

12 november 2018 - 1:21pm

HILVERSUM – Zo’n veertig anti-Zwarte Piet demonstranten blokkeerden maandagochtend een aantal toegangswegen in de buurt van het NTR-gebouw. Onder de actievoerders zijn ook Antilliaanse Nederlanders.

“Met deze actie willen we onze eis kracht bij zetten: Zwarte Piet moet uit het Sinterklaasjournaal”, vertelt de Curaçaose Naomi Pieter uit Amsterdam. Vanavond zendt de NTR de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal uit.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/Demonstratie_tegen_NTR.mp3 Natasja Gibbs sprak demonstrant Naomi Pieter vlak na de demonstratie 

 Download audio

Een woordvoerder van de NTR laat weten ‘door verschillende journalisten te zijn benaderd naar aanleiding van de bezetting van de brug naar het Mediapark’. “In alle gevallen verwijzen wij naar onze Q&A op ntr.nl.”

Op de demonstratie van de actiegroep werd zowel ter plaatse als op sociale media gemengd gereageerd. “Door iets te proberen te forceren roepen ze meer weerstand op, dus minder sympathie”, schrijft John Kusters. Volgens Marjan Boelstra ‘vertraagt de NTR al jaren de afschaffing van Zwarte Piet’: “Daarom vertragen de actievoerders nu medewerkers van de NTR op weg naar hun werk.”

Brief van de actiegroep ‘NTR Komt niet over de brug’ – Foto: CN

‘Sociale huisvesting op Curaçao is een Koninkrijksaangelegenheid’

8 november 2018 - 12:57pm

WILLEMSTAD – “Als mensen hier geen betaalbare huurwoning vinden, staan ze in Nederland op de stoep”, zegt Arthur Con, directeur van sociale woningbouwstichting Fundashon Kas Popular (FKP). Hij pleit voor samenwerking op koninkrijksniveau voor het verkrijgen van gunstige kredietvoorwaarden voor het bouwen van volkswoningen.

Voor de Fundashon Kas Popular (FKP) op Curaçao is 5 procent hypotheekrente de beste leningsvoorwaarde die de stichting heeft verworven. “Wij kunnen als stichting alleen lokaal financiering aanvragen, niet in Nederland. Dat kunnen alleen overheden gezamenlijk bewerkstelligen”, zegt Con.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/fkphuis.mp3 Jacqueline Hooftman in gesprek met Arthur Con

In Nederland is voor particulieren de laagste hypotheekrente 1.00 procent, 4 procent lager dan de laagste rente op Curaçao. “Voor elke procent minder hypotheekrente, gaat er op Curaçao tien procent van de huurprijs af”, zegt Con. Hij benadrukt dat verlaging van de huurprijs voor veel huurders noodzaak is.

De FKP is afhankelijk van de overheid voor het verkrijgen van terreinen die bouwrijp zijn en voor infrastructuur: aanleg van wegen, straatverlichting, riolering, elektriciteits- en watervoorziening.

Wachtlijst groeit
De wachtlijst van FKP met woningzoekenden is inmiddels gegroeid tot meer dan 9.000 mensen, van wie er 900 als urgent zijn aangemerkt. Ondertussen worden enkele gezinnen ondergebracht in een oud schoolgebouw.

FKP beheert 3.500 woningen van de overheid en 1.500 FKP-woningen. Sinds de oprichting van de stichting, veertig jaar geleden, zijn de verantwoordelijkheden van de FKP en van de overheid niet contractueel vastgelegd. FKP dringt al jaren bij de overheid aan op een beheersovereenkomst, waarbij de overheid zich verbindt tot het betalen van huursubsidie aan financieel minder draagkrachtigen.

FKP-directeur Arthur Con. Foto: Jacqueline Hooftman

Het College Financieel Toezicht (Cft) adviseerde de overheid werk te maken van afspraken met FKP. De schuld van de overheid aan FKP in de vorm van achterstallige huursubsidie liep op tot meer dan 100 miljoen gulden. “Wij hebben inmiddels geconstateerd dat er een overeenkomst is tussen de regering van Curaçao en FKP waarbij het risico FKP voldoende is afgewikkeld”, zo verklaarde Cft-voorzitter Raymond Gradus vorige maand.

Nog geen akkoord
FKP-directeur Con legt uit dat de stichting de schuld van de overheid kwijtscheldt in ruil voor de verlangde beheersovereenkomst. Tot op heden bestaat er echter geen akkoord tussen FKP en de verantwoordelijke ministers Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en minister Hensley Koeiman van Sociale Zaken, Arbeid en Werkgelegenheid (SOAW).

De deadline voor ondertekening van het contract was 31 oktober. Een dag eerder voorzagen de ministers van VVRP en SOAW de directie van FKP van een concept-beheersovereenkomst. Dit concept is nog in onderhandeling.

‘Het is goed dat taken op papier vastgelegd worden, maar woningzoekenden hebben daar nu niets aan’

“Voor FKP is het goed dat taken op papier vastgelegd worden, maar woningzoekenden hebben daar vooralsnog niets aan”, zegt Andira Kwidama, manager Sector Sociaal bij FKP. “FKP heeft geen geld om terreinen bouwrijp te maken. Dat moet de overheid doen. Zolang de overheid hiervoor geen geld beschikbaar stelt, moeten de duizenden woningzoekenden blijven wachten tot er een woning vrij komt.”

Wachten op vertrek of overlijden
In de afgelopen tien jaar kwam er vier tot vijf keer per maand een woning vrij. “In de meeste gevallen omdat de bewoner overleed”, zegt Kwidama. “De laatste tijd zijn het er acht per maand. Dat komt omdat bewoners vertrekken van Curaçao.”

Eerste Kamer nog niet klaar over sociaal minimum voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius

6 november 2018 - 6:44pm

DEN HAAG – De Eerste Kamer gaat staatssecretarissen Van Ark (Sociale Zaken) en Knops (Koninkrijksrelaties) opnieuw aanspreken over het uitblijven van een sociaal minimum voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Een brief hierover gaat volgende week de deur uit. 

De Eerste Kamer hoopte dat het kabinet deze zomer een bedrag had vastgesteld wat iemand minimaal nodig heeft om op de eilanden van te leven. De Eerste Kamer had in 2016 er al om gevraagd. Het kabinet zegt pas met een sociaal minimum te kunnen komen na een evaluatie in 2020.

“Dat wil er bij mij niet in. We zijn acht jaar bezig en er liggen twee rapporten”, zei VVD-senator Frank van Kappen tijdens het overleg in oktober. Ook coalitiepartij ChristenUnie begrijpt niet waarom dat bedrag voor 17 miljoen mensen in Europees Nederland wel kan worden vastgesteld, maar dat het voor 25.000 mensen in de Cariben zo lang moet duren.

Toch geen debat
Tijdens het overleg was de irritatie bij de senatoren goed te merken. In de wandelgangen werd er gesproken over de mogelijkheid om opnieuw een debat te voeren. Dit keer niet met de commissie, maar met alle 75 senatoren en de mogelijkheid voor een motie die de regering verzoekt om zo snel mogelijk met een sociaal minimum te komen.

Maar er komt voorlopig geen debat. “Daar zien we de meerwaarde niet van in, omdat we net een paar weken geleden een mondeling overleg hebben gehad”, zegt Ruard Ganzevoort (GroenLinks), voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties.

Brief richting bewindslieden
De brief die de Eerste Kamer naar staatssecretarissen Van Ark en Knops wil sturen, zal ‘een aantal punten’ bevatten. Welke precies, wil Ganzevoort pas volgende week bekendmaken als de brief de deur uitgaat. “Het is belangrijk dat de brief namens de hele Eerste Kamer geschreven wordt, dus het moet op een zorgvuldige manier gebeuren.”

Wat betekent zo’n brief?

“De frustratie in de Eerste Kamer over het Caribisch gebied is onverminderd groot”, vertelt politicoloog Marijke Linthorst. Zij zat als PvdA-senator van 2003 tot 2015 in de commissie Koninkrijksrelaties. “Als die brief unaniem onderschreven wordt, zal het indruk maken. Het kabinet kan die niet zomaar naast zich neerleggen.”

“De gelijkwaardigheid tussen Europees en Caribisch Nederland is een heel belangrijk punt voor de Eerste Kamer. De senatoren vinden al jaren dat er een einde moet komen aan de ongelijke en willekeurige behandeling.”

“Daarom”, zegt Linthorst, “zijn ze ook heel vasthoudend over het sociaal minimum. In vergelijking met de Tweede Kamerleden, laten senatoren zich veel minder leiden door de waan van de dag en houden ze zich graag op de achtergrond om gedegen hun werk te doen. Dat kan ook, omdat zij minder persbelangstelling krijgen. Dan is de druk om te scoren minder. Zij gaan dit onderwerp niet loslaten.” Ook Ganzevoort zelf benadrukte dinsdag dat de Eerste Kamer ‘het onderwerp van groot belang’ vindt. “Met name om te waarborgen dat er uiteindelijk goed beleid komt. Terugdringen van armoede is voor ons het grote doel.”

De Eerste Kamercommissie Koninkrijksrelaties tijdens een mondeling overleg in oktober met staatssecretarissen Knops en Van Ark – foto: John Samson

Uitzending serie Kluivert Dog Rescue gaat door ondanks bouwstop

6 november 2018 - 4:08pm

WILLEMSTAD – 400 honden zouden opgevangen worden in het Kluivert Dog Rescue Center op Plantage Porto Marie. De TLC-opnames voor de real life soap ‘Rossana Kluivert On A Mission’ waren al klaar en de bouw van het centrum was net begonnen, toen plotseling de bouwvergunning werd ingetrokken. De vergunning die was uitgegeven door uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en planning (ROP), is door de rechter geschorst omdat de vergunning op ‘ongemotiveerde wijze’ zou zijn verstrekt.

Eén van de beheerders van het terrein, Gerard Bak, mag voorlopig niet verder met bouwen. Er is volgens hem weinig duidelijkheid over wat er nu gaat gebeuren. “Het gedeelte wat al gebouwd is mag gelukkig blijven staan. De eerste honden worden al opgevangen. Het enige wat we nu kunnen doen is afwachten. De beslissing ligt in handen van het ministerie.”

Tekst gaat verder na de video

Door Roelie van Beek

‘Rossana Kluivert On A Mission’, waarin te zien is hoe het Kluivert Dog Rescue Center gebouwd wordt, waar honden worden opgevangen, verzorgd en gesteriliseerd, wordt alsnog vanaf woensdag 7 november uitgezonden op TLC.

‘Binnen 10 jaar straathond-vrij’
Rossana is de vrouw van voormalig profvoetballer Patrick Kluivert. Haar doel is om over 10 jaar een straathond-vrij Curaçao te hebben. “Het gaat om tienduizenden zwerfhonden die hier rondlopen. Er worden elke dag nieuwe puppy’s geboren terwijl er zo veel honden dood gaan. Als we met zijn allen zorgen voor betere educatie, en ondertussen honden opvangen en steriliseren, komen we een heel eind.”

De eerste honden zijn inmiddels al in het Dog Rescue center, waarvan de bouw nu dus stilligt. Foto: Gerard Bak

Volgens Nathalja Overwijk, medeoprichter van Stichting Dierenhulp, kunnen er nog zoveel opvangcentra op het eiland zijn; het heeft weinig nut als er geen wetgeving en handhaving is. “Het is nu onduidelijk hoe je met je dier om moet gaan. Er moeten richtlijnen komen over hoe je je dier behandelt. En doe je het niet goed, dan heb je een boete te pakken. Zo moet bijvoorbeeld iedereen zijn dieren steriliseren.”

Wetgeving ontbreekt
Er is op Curaçao geen wetgeving die dierenleed tegengaat. Jaren geleden deed Stichting Dierenhulp samen met vrijwilligers, politie en juristen een wetsvoorstel voor dierenwelzijn. Dat wetsvoorstel is nooit aangenomen.

‘Steeds meer Venezolanen gedwongen in de prostitutie op Curaçao’

5 november 2018 - 10:29pm

WILLEMSTAD – De economische en politieke situatie in Venezuela maakt dat steeds meer Venezolanen hun thuisland ontvluchten. Sommigen proberen de oversteek te maken per boot naar Curaçao, dat op 70 kilometer verderop ligt. Volgens antropoloog Ieteke ‘Inchi’ Witteveen stimuleert het huidige asielbeleid uitbuiting van deze kwetsbare groep.

“Ik hoor zojuist nog over een vrouw. Ze is naar Curaçao gekomen omdat haar zus borstkanker heeft, ze hoopt dat ze hier medicijnen kan krijgen voor haar zus. Huilend doet ze haar verhaal. De vrouw is in de wereld van ‘trago-meisjes’ terecht gekomen”, vertelt Witteveen. Trago-meisjes zijn vrouwen die worden gedwongen te werken als gezelschapsdame en prostitué.

Geen duidelijk asielbeleid
Witteveen zet zich in om de problematiek van Venezolanen op het eiland zonder verblijfspapieren onder de aandacht te brengen. “Dit is niet een op zichzelf staand verhaal, er zijn heel veel van dit soort verhalen bekend”, vertelt Witteveen. “Het ontbreken aan beleid rondom het aanvragen van asiel houdt deze problematiek in stand en dit stimuleert uitbuiting.”

De scheidingslijn tussen ongedocumenteerde oftewel illegalen en slachtoffer van mensenhandel is flinterdun, want niet elk trago-meisje is een slachtoffer van mensenhandel. Maar hoe bepaal je wie slachtoffers is en wanneer word je aangemerkt als illegaal?

Coördinator mensenhandel en mensensmokkel Curaçao, Norman Marchena legt het uit:

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/tragomeisjes.mp3 Door Kim Hendriksen

Aangehouden illegalen worden doorgaans vastgezet in een detentiecentrum. Er wordt in kaart gebracht hoe iemand hier is gekomen en onder welke omstandigheden ze hier verbleven. Zo wordt vastgesteld of iemand kan worden aangemerkt als slachtoffer van mensenhandel.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/uitlegillegaal.mp3 Norman Marchena legt uit wanneer iemand een illegaal is op Curaçao

Probleem is alleen dat de meisjes zich vaak niet bewust zijn dat ze slachtoffer zijn van mensenhandel of verklaren het werk uit vrije wil te doen. “De meisjes zijn vaak bang, hun familie wordt bedreigd, of ze zien geen andere uitweg omdat ze hun familie financieel moeten ondersteunen. Echter beslist deze verklaring wel het verdere verloop van het traject waar ze in terecht komen”, aldus Marchena.

Uitgezet worden of bescherming
Illegalen worden vrijwel meteen gedeporteerd naar land van herkomst. Vrouwen die worden aangemerkt als slachtoffers van mensenhandel en die bereid zijn om mee te werken aan een proces tegen de daders, worden in bescherming genomen op Curaçao. Marchena: “Er wordt vastgesteld of de vrouw medische en/of psychische hulp nodig heeft en de vrouw krijgt eerste basisbehoeften aangeboden; bed, water en brood. Op deze manier wordt gezorgd dat de vrouw zo’n proces fysiek en psychisch aankan.”

Om hoeveel vrouwen het gaat is op dit moment niet bekend. “De eerste stappen die Curaçao nu moet nemen is registratie van alle ongedocumenteerden op het eiland, zodat duidelijk wordt om hoeveel mensen het nou eigenlijk gaat”, aldus Witteveen.

Tweede Kamer wil dat er jaarlijks geld komt voor nationale slavernijherdenking

1 november 2018 - 4:49pm

DEN HAAG – Komt er wel of geen subsidiegeld? De organisator van de nationale slavernijherdenking komt elk jaar opnieuw in onzekerheid. De Tweede Kamer wil daarom dat ze voortaan op subsidie kunnen rekenen.

Vrijwilligers krijgen ‘eindelijk een stukje zekerheid’, reageert motie-indiener Nevin Özütok (GroenLinks). Een meerderheid in de Kamer is het ermee eens dat de jaarlijkse onzekerheid ‘niet wenselijk’ is voor ‘een herdenking met een nationaal karakter’.

De stichting Ninsee, die de herdenking in Amsterdam organiseert, moet elk jaar opnieuw bij twee ministeries en nog een fonds om financiering vragen. Het kabinet moet van de Kamer nu gaan onderzoeken hoe het makkelijker kan.

Ninsee spreekt van ‘een goede ontwikkeling’. “Zoals het nu gaat is het ieder jaar vermoeiend. Dat is niet de wijze waarop je met een belangrijk moment in de geschiedenis omgaat. Wij zijn blij met het initiatief.”

Kritisch
VVD, PVV, SGP en Forum voor Democratie hebben tegen gestemd. Het is een ‘feel good-motie’, waarvan de tekst ‘niet klopt’, vindt VVD-Kamerlid André Bosman.

“De financiering moet zorgvuldig gebeuren”, benadrukt Bosman. “Over welke van al die herdenkingen gaat deze motie? In Middelburg en in Tilburg heb je ook een slavernijherdenking. Het is onverstandig om als Kamer te gaan zeggen: dan gaan we het regelen.”

Eerder dit jaar werd bekend dat het aantal slavernijherdenkingen in Nederland toeneemt.

D66-minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken staat positief tegenover de motie. Voor 1 mei zal de regering laten weten hoe de jaarlijkse subsidie voor de nationale herdenking beter geregeld kan worden.

Officiële vrije dag
Özütok (GroenLinks) vindt dat de politiek meer aandacht moet besteden aan het slavernijverleden. Eerder droeg zij daarom tijdens Prinsjesdag een creoolse hoofddoek als statement.

Haar partij wil het liefst een stapje verder gaan. “Dat er een officiële vrije dag komt voor de viering van de afschaffing van de slavernij. Dat is een hartenwens”, zegt Özütok. Maar daar is geen meerderheid voor te vinden in de Kamer. Alleen GroenLinks en Denk zijn voorstanders.

‘Nationale herdenking?’
Volgens Ninsee is er veel werk aan de winkel. Waarnemend-directeur Urwin Vyent wijst erop dat de herdenking nog niet ‘nationaal’ is. “Het predikaat nationaal heeft het wettelijk nog niet gekregen. En dat terwijl de overheid en het koningshuis dat wel zeggen.”

Kunst- en vliegwerk houdt Curaçaose scholen overeind

31 oktober 2018 - 5:56pm

WILLEMSTAD – De leerlingen van het Marnix College, een school voor VSBO, genieten van hun pauze onder de afdakjes op het schoolplein. Het veld met de bankjes staat onder water. De leerlingen die op de bankjes zitten moeten bijna natte voeten krijgen. Enkele shutters van de gymzaal vallen bijna naar beneden. De gymles gaat niet door, omdat het in de gymnastiekzaal net zo hard regent als buiten. Er is geen geld om het te repareren.

Tekst gaat verder na de video

Door Peter Eikelenboom

Maghalie van der Bunt-George, directrice van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) laat het er niet bij zitten. Onlangs stapte ze met een delegatie van het VPCO naar premier Eugene Rhuggenaath om de misstanden in het onderwijs onder zijn aandacht te brengen.

Niets nieuws
Dat er te weinig geld naar het onderwijs is niets nieuws. De Stichting Overheids Accountans Bureau constateerde dat al in 2011. Dat betrof niet alleen het onderhoud, maar het gold ook toen al voor leermiddelen, ICT, schoonmaak en de energierekening.

Het VPCO krijgt van de Stichting Onderhoud Scholen jaarlijks op basis van het V&V stelsel een bedrag van 17500 gulden voor onderhoud. Van der Bunt-George meent dat haar onderwijsorganisatie recht heeft op een bekostiging vergelijkbaar met die van de Dienst Openbare Scholen en de Stichting Rooms Katholiek Schoolbestuur. Die hebben bijvoorbeeld een Human Recources afdeling, het VPCO krijgt daar geen geld voor omdat het als kleinere organisatie wordt gezien. Het VPCO is echter uitgegroeid tot een organisatie met 240 personeelsleden.

‘Aandacht voor noodlijdend onderwijs’
Op de zeven scholen moet er snel onderhoud uitgevoerd worden. Dat kost een miljoen gulden, zegt Van der Bunt-George. Maar ze heeft daar niet om gevraagd bij de premier. Belangrijker vindt ze dat het noodlijdende onderwijs aandacht krijgt. “Als de overheid geen geld heeft dan moet het uit andere hoeken komen. Misschien het bedrijfsleven, misschien toch van ouders die wel draagkrachtig zijn.”

‘Als de overheid geen geld heeft dan moet het uit andere hoeken komen’

De VPCO-directrice durft geen uitspraak te doen hoeveel er moet worden geïnvesteerd om haar scholen aan te passen aan de moderne tijd. Er wordt nu stapje voor stapje gemoderniseerd. Meestal gebeurt dat met het geld van de contributies van de vereniging. Daarmee werd vorig jaar een nieuwe leesmethode voor het funderend onderwijs aangeschaft.

Dreigende aanwijzing
Of het VPCO en ook de andere onderwijsorganisaties de komende periode meer geld van de regering gaan krijgen valt nog te bezien. Die heeft in de afgelopen weken alles op alles gezet om een advies voor een aanwijzing van het CFT aan de Rijksministerraad te voorkomen. Als de Curaçaose regering door verschillende plannen een dikke rode streep moet zetten, is het de vraag of ze onderwijs daarbij over het hoofd zal zien.

Opinie: ‘Het moment in de geschiedenis om juist te handelen is voor Curaçao aangebroken’

30 oktober 2018 - 12:03pm
Naeem Juliana (29) vertrok op zijn zeventiende van Sint-Maarten naar Nederland om daar te gaan studeren. Inmiddels is hij arts en psychiater in opleiding. Op Caribisch Netwerk lees je zijn ervaringen als Antilliaanse young professional in Nederland.

“Een goed mens is iemand die zich mentaal instelt dat hij op een gegeven moment, op het juiste moment, de juiste beslissingen neemt.” Aldus Jan Brokken onlangs bij VPRO Boeken. Hij was bij dat programma om zijn boek ‘De rechtvaardigen’ te bespreken. Hierin vertelt hij het verhaal van Jan Zwartendijk, Nederlands consul in Litouwen tijdens WOII. Zwartendijk redde duizenden Joden tijdens de oorlog, en verdiende daarmee de bijnaam ‘De Engel van Curaçao’.

In samenwerking met een Japanse ambtgenoot, en om opportunistische redenen met de persoonlijke zegen van Jozef Stalin, verstrekte Zwartendijk Joodse vluchtelingen een visum voor Curaçao. Via de transsiberie route en Japan konden ze op die manier het Oost Europa ontvluchten dat op het punt stond ten prooi te vallen aan de nazi’s.

Zwartendijk zou nooit weten dat de overgrote meerderheid van de duizenden mensen die hij had geholpen een veilig heenkomen hadden gevonden. Zijn kinderen correspondeerden hier aan het einde van zijn leven met verschillende instanties over, en ontvingen het verlossende antwoord slechts vier dagen na zijn dood. In de tussentijd had Zwartendijk wel een reprimande ontvangen van het ministerie van buitenlandse zaken, omdat hij bij het verstrekken van de visa niet de juiste procedures zou hebben gevolgd.

Zo min mogelijk Venezolaanse vluchtelingen aan een officiële status laten komen lijkt zwaarder te wegen dan de menselijke maat in individuele gevallen

Een bittere illustratie van het feit dat juist handelen en het volgen van de regels niet altijd met elkaar verenigbaar zijn. Dat brengt me bij een fragment uit een nieuwsitem van de NOS, over de Venezolaanse vluchtelingencrisis op Curaçao. Daarin wordt minister van bestuur Armit Konket gevraagd naar het handelen van zijn ambtenaren inzake een casus van een samengesteld Curaçaos-Venezolaans gezin. De Curaçaose man wil het kind van zijn Venezolaanse partner erkennen, wat niet lukt bij de burgerlijke stand. Zo min mogelijk Venezolaanse vluchtelingen aan een officiële status laten komen lijkt zwaarder te wegen dan de menselijke maat in individuele gevallen. De minister: “Uitgangspunt is altijd; de wet, de regels. Daar kunnen we niet van wijken.”

Met het gezin van Sheldon, zo heet de Curaçaose vader, komt het hopelijk nog goed. Maar veel lotgenoten van zijn vriendin vonden al de dood. Velen in Venezuela, anderen op zee of tegen de rotsen van de noordkust van Curaçao. Twaalf duizend Venezolanen zoeken inmiddels beschutting in de schaduw van de Curaçaose illegaliteit. Daarbuiten hangt namelijk de continue dreiging van onmiddellijke deportatie. Maar op hun schuilplekken valt hen regelmatig misbruik en uitbuiting ten deel.

De Curaçaose regering zou de woorden van Jan Brokken tot zich door moeten laten dringen

Het is te begrijpen dat een klein eiland als Curaçao nerveus wordt van het vooruitzicht van een massale toestroom van vluchtelingen. De opnamecapaciteit van het eiland en diens economie is beperkt. Maar er moet een middenweg mogelijk zijn tussen met lede ogen aanzien hoe je wordt overlopen en de draconische aanpak van dit moment.

Jan Zwartendijk kon ook niet alle Joden van Oost Europa redden. Maar elk leven dat door zijn ingrijpen tot bloei kon komen deed ertoe en doet ertoe. De Curaçaose regering zou de woorden van Jan Brokken tot zich door moeten laten dringen. Hun moment in de geschiedenis om juist te handelen is aangebroken. Twaalfduizend Venezolanen kunnen geen dag langer wachten.

Orkaanbestendig ziekenhuis Sint-Maarten gaat 25 miljoen dollar kosten

30 oktober 2018 - 1:51am

PHILIPSBURG – 25 miljoen dollar, dat is de ‘grant agreement’ die het Sint Maarten Medical Center (SMMC) op Sint-Maarten met de Wereldbank heeft gesloten.

Dit geldbedrag heeft het Sint Maarten Hospital Resiliency and Preparedness Project als bestemming. Het geld komt niet zomaar vrij. Het is een langdurig proces, waarbij na het succesvol doorlopen van diverse stadia het geld, onder voorbehoud van tussentijdse audit(s) van de Wereldbank, in etappes vrijkomt.

Tekst gaat verder na de video

Door Tim van Dijk en Marcia van Oers

Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, werden er in oktober drie dagen lang workshops georganiseerd waarbij het ziekenhuispersoneel met drie leden van de Wereldbank om de tafel zat.

Carolyn Shelton, projectleider bij de Wereldbank: “De workshops zijn de formele launch van de projecten die het ziekenhuis gepland heeft.” De Wereldbank krijgt van buitenaf vaak kritiek dat het lang duurt voordat er geld beschikbaar komt. “Er zit heel veel werk in het plannen van zo’n grootschalig project”, reageert Shelton.

Wat gaat het SMMC doen met 25 miljoen?

De ‘grant agreement’ van 25 miljoen dollar is onder andere bedoeld om het huidige ziekenhuis ‘orkaanproof’ te maken. Men is momenteel druk bezig met het verstevigen van het huidige dak, zodat het voorbereid is op categorie 4-orkanen.

Het dak wordt nu orkaanproof gemaakt. Collage: SMMC

Dit project zal naar verwachting binnen een maand klaar zijn. Dan moet het dak voldoende stevig zijn om eventuele toekomstige orkanen aan te kunnen. Maar het verstevigen van het dak is slechts een klein deel binnen het project, dat naar schatting 5 jaar gaat duren. Het grootste deel van het geld gaat naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis, waar na orkaan Irma besloten is, het ontwerp beter bestendig te maken tegen categorie 5+ orkanen.

De volledige 25 miljoen is verdeeld over 3 componenten:

* 17 miljoen dollar is bedoeld voor component 1, de upgrade van het ontwerp aan het nieuwe ziekenhuis. Zo kan het categorie 5+-orkanen aan met hogere snelheden dan 200 mijl per uur. Denk aan branddetectie en de uitbreiding van capaciteiten voor acute zorg en dialyse.

* 7,7 miljoen dollar is bedoeld voor component 2, het ‘Transition and Contingency Plan’, het verstevigen van het huidige ziekenhuis. Hierdoor kan het ziekenhuis blijven opereren gedurende de periode dat het nieuwe ziekenhuis gebouwd wordt. Verder vergt de transitie van het huidige ziekenhuis naar het nieuwe ziekenhuis de nodige planning en investeringen en moet rekening gehouden worden met eventuele onvoorziene zaken.

* 300.000 dollar wordt besteed aan component 3, project management: het personeel dat nodig is voor de uitvoering van het project, interne technische audits, operationele kosten en materiaal. Ook de kosten van het accreditatie-proces dat in gang wordt gezet om de Joint Commission International (JCI) standaard te behalen, vallen hieronder.

Kees Klarenbeek, algemeen directeur van het SMMC: “Het nieuwe ziekenhuis moet ervoor zorgen dat minder patiënten naar het buitenland hoeven te reizen, omdat bepaalde medische diensten niet langer op Sint-Maarten ontbreken. Met het nieuwe ziekenhuis ontstaat er ruimte voor nieuwe medische specialismen.”